Zwroty, wymiany, reklamacje

Zwroty:

 • Kupującemu, będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrotu towaru zakupionego na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 • W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Kupujący powinien w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy, złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie (które otrzyma wraz z zakupionym towarem) i wysyłać je wraz z zwracanym towarem oraz dowodem zakupu (uprzedzając o tym fakcie wcześniej sprzedawcę poprzez kontakt telefoniczny bądź kontakt e-mail) na adres: ul. 30 Lipca 10, 05-340 Kołbiel.
 • Zwracany towar nie może mieć oderwanych metek oraz zabezpieczeń (zabezpieczenia przy odzieży w żadnym wypadku nie przeszkadzają w zapoznaniu się z przedmiotem oraz w jego przymiarce).
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Kupującego płatności (nie wliczając w to kosztów dostawy), nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał zwracany produkt.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Kupujący ponosi bezpośrednie koszty transportu wynikające ze zwrotu rzeczy.
 • Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Kupujący zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia produktu w celu dostawy do Sprzedającego aby rzecz nie uległa zniszczeniu bądź uszkodzeniu, w przeciwnym razie Kupujący będzie obciążony kosztami ewentualnej naprawy szkody która nastąpi w skutek jego zaniedbania względem niewłaściwego zabezpieczenia towaru na potrzebę transportu.
 • Nie obieramy paczek wysyłanych za pobraniem.

Wymiany:

 • Kupujący może dokonać wymiany w ciągu 14 dni na towar o tej samej lub wyższej cenie (za dopłatą).
 • Nie można dokonać wymiany na tańszy produktlub produkty.
 • Wymieniany towar nie może mieć oderwanych metek oraz zabezpieczeń (metki oraz zabezpieczenia przy odzieży w żadnym wypadku nie przeszkadzają w zapoznaniu się z przedmiotem bądź z jego przymiarką).
 • Nie odbieramy paczek wysyłanych za pobraniem.
 • Kupujący wysyła towar wraz z dowodem zakupu.
 • Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Kupujący zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia produktu w celu dostawy do Sprzedającego aby rzecz nie uległa zniszczeniu bądź uszkodzeniu, w przeciwnym razie Kupujący będzie obciążony kosztami ewentualnej naprawy szkody która nastąpi w skutek jego zaniedbania względem niewłaściwego zabezpieczenia towaru na potrzebę transportu.
 • Kupujący odsyła towar (uprzedzając o tym fakcie wcześniej sprzedawcę poprzez kontakt telefoniczny bądź kontakt e-mail) w formie pisemnej na załączonym w przesyłce dokumencie wraz z dowodem zakupu na adres Sprzedawcy: ul. 30 Lipca 10, 05-340 Kołbiel, podając dokładnie swoje dane, dane reklamowanego towaru oraz datę otrzymania towaru.

Reklamacje:

 • Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji, w ciągu 2 lat.
 • Kupujący składa reklamację (uprzedzając o tym fakcie wcześniej sprzedawcę poprzez kontakt telefoniczny bądź kontakt e-mail) w formie pisemnej na załączonym w przesyłce dokumencie oraz odsyła ją wraz z reklamowanym produktem na adres Sprzedawcy: ul. 30 Lipca 10, 05-340 Kołbiel, podając dokładnie swoje dane, dane reklamowanego towaru, datę otrzymania towaru, oraz opisując szczegółowo istotę wady.
 • Kupujący wysyła towar wraz z dowodem zakupu.
 • Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 • Sprzedawca udzieli odpowiedzi (telefonicznie bądź poprzez pocztę e-mail) na reklamację i wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 • Nie przyjmujemy paczek wysyłanych za pobraniem.
 • Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Kupujący zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia produktu w celu dostawy do Sprzedającego aby rzecz nie uległa zniszczeniu bądź uszkodzeniu, w przeciwnym razie Kupujący będzie obciążony kosztami ewentualnej naprawy szkody która nastąpi w skutek jego zaniedbania względem niewłaściwego zabezpieczenia towaru na potrzebę transportu.