Regulamin

INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.lejdis.sklep.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).
SPRZEDAWCĄ i ADMINISTRATOREM sklepu internetowego jest firma:

LEJDIS Urszula Łyczkowska

z siedzibą pod adresem: ul. 30 Lipca 10, 05-340 Kołbiel

NIP 5322077519, REGON 380181790

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO WPŁAT: 54 1050 1894 1000 0092 5556 9130 ING BANK

KONTAKT

Telefon: + 48 797 469 320 czynny od 11:00 do18:00 (koszt połączeń wg stawek operatora)

E-mail: kontakt@lejdis.sklep.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.lejdis.sklep.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet oraz w sklepie stacjonarnym pod adresem: Galeria Handlowa Emma, ul. Kościuszki 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki (ll piętro).
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest szczegółowe zapoznanie się oraz akceptacja regulaminu w procesie zamówienia.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać lub zmniejszać jakikolwiek praw przysługujących  konsumentowi. Ewentualne wątpliwości będą tłumaczone na korzyść klienta.
 4. Ceny produktów podawane są w polskich złotych i są cenami brutto.
 5. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 6. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które podane są w zakładce „Płatność i wysyłka” oraz w etapie składania zamówienia.
 7. Sprzedający wraz z towarem dostarcza klientowi dowód zakupu w postaci paragonu lub Faktury VAT.
 8. SPRZEDAWCA stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)
 9. KLIENT – zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 10. Wszystkie towary dostępne na aukcji są wolne od wszelkich wad.
 11. Każdy produkt przez wysyłką do klienta jest dokładnie i szczegółowo sprawdzony pod kątem wszelkich skaz.
 12. Wysyłane towary są czyste, bez wad, z działającymi suwakami oraz zgodne z opisem na aukcji.
 13. Każdy produkt wysyłany jest w odpowiednio zabezpieczonej paczce.
 14. Zastrzegamy sobie prawo do kopiowania zdjęć znajdujących się na stronie www.lejdis.sklep.pl.
 15. Paczki które Państwo do nas odsyłają muszą być nadawane tylko i wyłącznie pocztą polską.
 16. Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą płatniczą liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 17. Dostępne formy płatności: przelew, pobranie, PAYPAL.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia tj: imię, nazwisko i adres odbiorcy (adres dostawy) oraz podanie aktualnego numeru telefonu i adresu e-mail.
 2. Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 3. Po każdym prawidłowo złożonym zamówieniu klient otrzymuje od sklepu na podany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia w którym znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia oraz niezbędne dane do jego finalizacji.
 4. Na wpłatę (w przypadku wyboru przedpłaty) za złożone zamówienie sklep czeka 5 dni po tym czasie zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
 5. Sklep nie łączy osobno złożonych zamówień. W takiej sytuacji należy mailowo anulować poprzednie zamówienie i  złożyć nowe.
 6. Sklep internetowy realizuje zamówienia na terenie polski.

PŁATNOŚĆ I TRANSPORT

1.Dostępne płatności w sklepie:

 • Wpłata na konto bankowe
 • Płatność przy odbiorze
 • Płatność poprzez PayPal

2.Sklep realizuje zamówienia  na terenie Polski.

 • Na terenie Polski przesyłki nadawane są za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź poczty polskiej.
 1. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy.
 2. Ogólne warunki świadczenia usług kurierskich dostępne na docelowych stronach przewoźników.
 3. Ceny podane na stronie są podane w polskich złotych oraz są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki).
 4. Ceną wiążącą dla klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

CZAS I KOSZT DOSTAWY

1.Informacje:

 • Czas realizacji – to czas, który sklep potrzebuje na przygotowanie, zapakowanie i przekazanie przesyłki kurierowi 1-5 dni roboczych.
 • Czas dostawy– to czas który kurier potrzebuje na doręczenie przesyłki z reguły to 1-2 dni roboczych.
 1. Na łączny czas realizacji zamówienia składa się czas realizacji czas dostawy.
 2. Sklep wysyła paczki od poniedziałku do piątku.
 3. Koszt dostawy na terenie Polski:
 • Po wpłacie na konto 15 zł
 • Za pobraniem/płatność przy odbiorze 20 zł
 • Zakupy powyżej 550 zł – przesyłka GRATIS

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROT, WYMIANA

 1. Klient (konsument) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bądź zwrotu zakupionych w sklepie internetowym www.lejdis.sklep.pl produktów, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od ich dostarczenia według ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).
 2. Z opisanego wyżej uprawnienia wyłączone są osoby, które nabywają towar  w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.
 3. Sprzedający niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni zrealizuje zwrot środków konsumentowi.
 4. Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.
 5. Nie przyjmujemy zwrotów, które zostały wysłane przez klienta do nas za pobraniem.
 6. Dokładny opis procedury ZWROTU I WYMIANY znajduje się w zakładce ‘ZWROTY, WYMIANY, REKLAMACJE’.

REKLAMACJE

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, a sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Informujemy że każdy towar przed wysyłką jest dokładnie sprawdzany, wysyłamy go wolnego bez wad, zgodnego z opisem na stronie o produkcie oraz bez skaz.
 2. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia.
 3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku  podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 4. Wszelkie reklamacje towaru Konsument może składać np. na adres e-mail: kontakt@lejdis.sklep.pl
 5. Sprzedający ustosunkuje się do żądań Klienta niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni.
 6. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące prawa na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji (nie wliczając w to kosztów dostawy).
 8. Dokładny opis procedury reklamacji znajduje się w zakładce ‘ZWROTY, WYMIANY, REKLAMACJE’.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.