POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności:

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez nasz sklep internetowy lejdis.sklep.pl (dalej zwanym sklepem internetowym)  prowadzony pod domeną www.lejdis.sklep.pl (dalej zwane Witryną internetową).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa prywatności i ochrony przekazanych danych osobowych podczas korzystania z Witryny internetowej, dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego oraz niezbędnych działań w celu realizacji zamówienia.

Ochrona danych osobowych:

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jedn. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest:

LEJDIS Urszula Łyczkowska

Adres: ul. 30 Lipca 10, 05-340 Kołbiel

e-mail: kontakt@lejdis.sklep.pl

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 5322077519, REGON 380181790

Dane zbierane przez sklep internetowy w sposób automatyczny:

Sklep internetowy zbiera w sposób automatyczny wymagane do korzystania z serwisu dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania z Witryny internetowej.

Pliki cookies to małe pliki wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające informacje związane z korzystaniem przez Państwa z witryny internetowej i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi witryny internetowej i zapewnieniu możliwości udostępniania Państwu niezbędnych informacji oraz podczas procesu: logowania, produktów obserwowanych oraz w celu zachowania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter trwały lub tymczasowy. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny internetowej i służą do przechowywania informacji logowania oraz personalizacji, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny internetowej. W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje pomocy przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika zdarzeń. Informacje zawarte w logach mogą obejmować między innymi Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowe, dostawca Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę internetową. Niektóre podstrony w ramach korzystania z Witryny internetowej mogą zbierać informacje w ramach programu analizy w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny internetowej. Dane te nie są łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.

Jakiego rodzaju pliki cookies wykorzystuje Witryna internetowa?

Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron Sklepu internetowego umożliwiając tym samym prawidłowe jego funkcjonowanie. Są również wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach, w przypadku zerwania połączenia z serwerem Użytkownik nie traci dokonanych czynności które wykonał na Witrynie.

Cookies trwałych – pozostają na urządzeniu po odwiedzeniu Sklepu, co oznacza, że Sklep może zapamiętać ustawienia Użytkownika podczas kolejnych odwiedzin. Dzięki temu Sklep staje się łatwiejszy w nawigacji i zapamiętuje preferencje zakupowe Klienta/Użytkownika oraz przedmioty dodane do Obserwacji.

Cookies podmiotów/firm zewnętrznych/sieci reklamowych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Użytkownika w momencie, gdy dokonuje zakupów (Google Analytycs, Google Adwords).

Dane zbierane w trakcie korespondencji:

Korespondencja z naszym sklepem internetowym a Klientem poprzez email, formularze kontaktowe, telefon itp. będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania lub realizacji zamówienia.

Niezapowiedziane wiadomości:

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom zarejestrowanym oraz zamawiającym produkty które zgodziły się z Polityką Prywatności. Wiadomości te dotyczyć będą aspektów funkcjonowania sklepu internetowego, realizacji zamówień oraz zmian w regulaminach lub polityce prywatności.

Jak dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny internetowej oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie internetowej:

  • Imię oraz Nazwisko
  • Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto)
  • Adres dostawy (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto)
  • W przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer, NIP, Regon)
  • Adres poczty elektronicznej
  • Numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji, zakupów w ramach Witryny internetowej a także wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych które są niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Polityką Prywatności, prosimy nie nabywać produktów i usług oferowanych przez sklep internetowy lejdis.sklep.pl.

Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego poprzez panel klienta.

Klient, który założył konto w naszym Sklepie internetowym, może w dowolnym czasie złożyć wniosek o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

Marketing Sklepu Internetowego:

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych związanych z produktami oraz promocjami. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie („wymówienie”).

Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera.

Udostępnianie Informacji podmiotom trzecim:

W celu realizacji zakupów oraz wysyłki produktu Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: firmy kurierskie, poczta polska i inni mający na celu dostawę produktu. Klient dokonujący zakupu w sklepie internetowym po wyrażeniu przez niego zgody na przekazanie swojego adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail do firm kurierskich w celu realizacji zamówienia.

Środki techniczne oraz Państwa obowiązki:

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, baz danych i Witryny w celu ochrony Państwa danych.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie się zwracał do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy o wylogowywanie się po zakończeniu korzystania z Witryny.

Prawa przysługujące użytkownikom sklepu internetowego w ramach polityki prywatności:

Użytkownicy mają możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, w ramach Witryny internetowej, po zalogowaniu się poprzez swój login oraz hasło. W sytuacji, problemów z hasłem (proszę skorzystać z formularza przypomnienia hasła) w przypadku wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt na adres email: kontakt@lejdis.sklep.pl

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany i usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych.

Linki do stron internetowych:

Na naszej Witrynie internetowej mogą pojawić się okresowo linki do innych stron internetowych. Odnośniki do stron internetowych działających niezależnie od naszej Witryny internetowej nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz sklep internetowy. Strony te posiadają własne polityki prywatności , z którymi użytkownik powinien się zapoznać. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia:

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej polityki prywatności mogą być przez Państwa podane pod adres email: kontakt@lejdis.sklep.pl

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przesłanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Konsument wyraził zgodę – na zasadach opisanych w ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.). W przypadku, gdy Konsument nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do treści własnych danych osobowych, ich poprawiania lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych – w tym celu proszę wysłać e-maila z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub wykreślenia danych z ewidencji. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.

Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w REGULAMINIE

Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie „newsletter”), jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.

Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgodą Użytkownika w przypadkach opisanych w REGULAMINIE, w szczególności:

Poczcie Polskiej i firmom kurierskim w celu doręczenia przesyłek z zamówionymi produktami lub korespondencji do klienta.

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika.

  1. Postanowienia ogólne:

Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies – oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.

Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

  1. Cele stosowania cookies:

Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie , pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.

Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.

Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:

cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).

Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.

Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Sposoby opisujące wyłączenie lub zmianę ustawień dla konkretnych przeglądarek znajdziesz w ich ustawieniach.

Aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Szczegóły” i wybrać własne ustawienia dla witryn.

Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania i później zrealizowania na przykład transakcji zakupu w sklepie internetowym. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w większości witryn.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej. Technologia Cookies jest dzisiaj „solą” internetu – w dobrym znaczeniu. Bez Cookies wiele stron staje się znacznie uboższe.